Home
Wysłać spot WCA PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 25 lutego 2012 14:53

By wysyłać spoty w oparciu o serwer S50CLX należy zarejestrować się na stronie domowej słoweńskiego programu World Castles Award S5 WCA, podając swój znak jako nazwę użytkownika. Można skorzystać z wielu funkcji po zarejestrowaniu się, na stronie S5 WCA użytkownik może wysyłać komunikaty o aktywności ze specjalnie przygotowanego formularza - specjalnie napisanego dla programu WCA, tworząc komunikację na żywo. Tylko użytkownicy zarejestrowani na portalu S5 WCA mogą wysyłać spoty z tego formularza!. Jeżeli wysyłasz spot dla SOTA lub WCA korzystając ze swojego DX Clustera prosimy wysyłać informację zawierającą wymagane wyrazy SOTA lub WCA w polu komentarza (REMARKS), np. DX 14295.0 S53JP/P WCA S5-00123
Jesteśmy zgodni z "DX Code of Conduct - what you can do to improve DXEtiquette", prosimy przeczytać także część "The Code of Conduct for Using the DXcluster".
Dziękujemy, Zespół S50CLX.

For using S50CLX spotting web based form please register at Slovenian World Castles Award S5 WCA home page with your callsign for username! There are many benefits to becoming a registered S5 WCA user including sending spots with our specifically written form with World Castles Award live chat room. Only registerd S5 WCA user can send spots with our web form! When spotting SOTA or WCA spots from your telnet dx cluster client program please consider sending a spot contain SOTA or WCA word in the REMARKS field as required. Sample: DX 14295.0 S53JP/P WCA S5-00123
We are "DX Code of Conduct - what you can do to improve DXEtiquette" supporter so please read also "The Code of Conduct for Using the DXcluster" section.
Thanks, S50CLX team.

 
Valid XHTML and CSS.