Home Zawody zamkowe regulamin
Regulamin ZZ-2015 PDF Drukuj Email

XII ZAWODY ZAMKOWE - 2015
REGULAMINOrganizatorem zawodów jest Marek Urbanowicz SQ5GLB, Warszawski Oddział Terenowy PZK oraz Rada Bractwa Zamkowego.

Celem zawodów jest przybliżanie historii Polski, propagowanie „turystyki krótkofalarskiej” do miejsc związanych z zamkami oraz „uaktywnienie” zamków do programu dyplomowego „ZAMKI w POLSCE”, powiatów do dyplomu „SP-POWIAT AWARD” i gmin do dyplomu „POLSKIE GMINY AWARD”.

Termin zawodów, pasmo i emisja:
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 16 maja 2015 r. w godzinach 15.00 – 18.00 UTC (17.00 - 20.00 czasu lokalnego). Pasmo 3.7 MHz, emisja SSB zgodnie z band planem.
Ze względu na prace stacji w warunkach terenowych, w czasie trwania zawodów wszystkie stacje startujące obowiązuje ograniczenie mocy do 100 W.

Raporty i punktacja:
Podstawą do podawania w raporcie oznaczeń zamków jest aktualny wykaz zamków dostępny na stronie „zamkisp.pl”

  1. Stacje pracujące z zamków – podają raport + oznaczenie zamku + literę Z np. 59RWM01Z i dają 5 pkt. Stacje pracujące z dotychczas „nieaktywnego” na KF a także „nieaktywnego” od 01.01.2011 r. zamku (patrz „Zamki za 10p na Zawody Zamkowe 2015 ) otrzymają premię 10 pkt. doliczaną do ich wyniku.
  2. Stacje pracujące z miejscowości, w których znajdują się zamki – podają raport + oznaczenie zamku np. 59RWM02 i dają 2 pkt. (stacje klasyfikowane są w grupie II).
  3. Stacje pracujące z miejsc nie ujętych w wykazie zamków - podają raport + oznaczenie województwa i powiatu np. 59OSE. Stacje te dają 1 pkt. (stacje klasyfikowane są w grupie II).
  4. Inni uczestnicy zawodów (np. stacje zagraniczne, stacje /MM) – podają raport + numer QSO np. 59023. Stacje dają 1 pkt. (stacje klasyfikowane są w grupie II).

Stacje pracujące w Zawodach Zamkowych po raz pierwszy otrzymają premię 10 pkt doliczoną do ich wyniku. Premia ta dotyczy zarówno stacji indywidualnych, klubowych jak i SWL, jeżeli znak nie pojawił się w dotychczas rozegranych zawodach lub nie startował pod znakami okolicznościowymi, kontestowymi itp. Premia nie dotyczy również stacji, która zmieniła swój znak.
Premia za pracę z „nieaktywnego” zamku oraz premia za pierwszy udział w zawodach nie sumują się.
O zajętym miejscu decyduje większa ilość zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich ilości kolejno: krótszy czas pracy w zawodach, ilość QSO ze stacjami pracującymi z zamków, ilość QSO ze stacjami pracującymi z miejscowości, w których znajdują się zamki.
Za stację biorącą udział w zawodach uważa się stację, która przeprowadziła minimum 10 łączności.

Grupy klasyfikacyjne:

  • I. Stacje pracujące z zamków (tylko stacje pracujące terenowo z zamków z poza własnej miejscowości).
  • II. Stacje pracujące ze stałego QTH.
  • III. SWL - w przesłanym zgłoszeniu należy podawać pełny raport zgłaszanego do współzawodnictwa znaku oraz znak i oznaczenie zamku rozmówcy. Ten sam znak może pojawić się w zgłoszeniu tylko dwa razy. Każde następne wykazywanie QSO tej stacji będzie wykreślane.

Uwaga - jeżeli w miejscowości znajduje się kilka zamków, zaleca się by startujący z niej krótkofalowcy po wcześniejszym uzgodnieniu miedzy sobą podawali w raporcie oznaczenia różnych zamków. W czasie trwania zawodów nie dopuszcza się zmiany oznaczenia zamku lub zmiany QTH. Zabrania się pracy w zawodach pod więcej niż jednym znakiem w tym samym czasie.

Puchary i nagrody:
Dla zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych - puchary. Dla zdobywców miejsc I – III dyplomy. Wszyscy sklasyfikowani w Zawodach Zamkowych otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość uzyskania dyplomu "papierowego" – informacji udziela Irek SP6TRX: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Fundatorem pucharu dla zwycięzcy w grupie stacji pracujących z zamków jest Marek SQ5GLB, a  pucharów dla zwycięzców pozostałych grup klasyfikacyjnych – Warszawski Oddział Terenowy PZK.
Informacja o nagrodach pozaregulaminowych dostępna na stronie zamkisp.pl

Dzienniki zawodów:
W dziennikach zawodów OBOWIĄZUJE CZAS UTC. Łączności nie zalicza się w przypadku różnicy czasu powyżej 5 minut oraz niezgodności znaków korespondentów i grup kontrolnych.
Dzienniki zawodów TYLKO W FORMACIE CABRILLO (program logujący Marka SP7DQR do pobrania ze strony zamkowej zamkisp.pl) należy wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (adres ten na stronie jest chroniony przed robotami spamującymi i trzeba włączyć obsługę javascript by go zobaczyć) do dnia 31 maja 2015r.

Komisja:
Nad przebiegiem zawodów będzie czuwać Komisja powołana z członków Warszawskiego Oddziału Terenowego PZK oraz Rady Bractwa Zamkowego. Przewodniczącym Komisji jest Marek Urbanowicz  SQ5GLB.
Zawody wliczane są do współzawodnictwa "O Krótkofalarski Puchar Warszawy" prowadzonego przez WOT PZK.

Zapraszam do wzięcia udziału w zawodach...
Marek SQ5GLB
Warszawa, 15.11.2014 r.

 

 
Valid XHTML and CSS.