Regulamin ZM-2021 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Regulamin IX Zawodów „Militarnych”
1. Organizator:
Organizatorem zawodów jest Rada Bractwa Zamkowego oraz Wrocławski Oddział Terenowy PZK.
2. Cel:
Celem zawodów jest: popularyzacja historycznych miejsc na terenie Polski związanych z budowlami militarnymi, propagowanie „turystyki krótkofalarskiej”, aktywność radiowa z fortów i punktów oporu do programów dyplomowych oraz popularyzacja pracy wieloma emisjami i doskonalenie umiejętności operatorskich w tym zakresie.
3. Termin:
14.08.2021r. w godzinach 15:00 – 18:00 UTC (17:00 – 20:00 czasu lokalnego) – druga sobota sierpnia
4. Pasma i emisje:
Pasmo 3,5 MHz  -  SSB, CW, RTTY  -  praca zgodnie z band planem
W czasie zawodów obowiązuje ograniczenie mocy do 100W.
5. Raporty i punktacja:
1. Stacje pracujące z fortów – podają raport (59 lub 599) + oznaczenie fortu, np. 59  TFD01  - 5 pkt. stacje pracujące z punktu oporu – podają raport (59 lub 599) + oznaczenie punktu, np. 59  AMF004  – 5 pkt.
2. Stacje SP pracujące z innych miejsc - podają raport (59 lub 599) + oznaczenie województwa i powiatu np. 59 OSE  - 1 pkt.
3. Pozostałe stacje (np. stacje zagraniczne, stacje /MM) – podają raport + numer QSO np. 59 023 i dają 1 pkt.
O zajętym miejscu decyduje większa ilość punktów, w przypadku jednakowej ilości kolejno:
1. - krótszy czas pracy w zawodach,
2. - ilość QSO ze stacjami pracującymi z fortów lub punktów oporu
3. - kolejność przesłania logów.
Podstawą do podawania w raporcie oznaczenia fortu lub punktu oporu jest wykaz twierdz i fortów dostępny na stronie twierdze.zamkisp.pl oraz wykaz punktów oporu na stronie poporu.zamkisp.pl.
Za QSO pomiędzy stacjami pracującymi terenowo z tego samego fortu lub punktu oporu przyznaje się 1 pkt.
Za stację biorąca udział w zawodach uważa się stację, która przeprowadziła minimum 10 łączności. Dzienniki zawierające mniej niż 10 QSO nie będą uwzględniane.
6. Grupy klasyfikacyjne:
I - Stacje pracujące z fortów i punktów oporu zgodnie z regulaminami programów dyplomowych –terenowo z fortyfikacji
spoza własnej miejscowości.
MIX (SSB, CW, RTTY) oraz osobno emisje:
- SSB
- CW
- RTTY
II - Pozostałe stacje, stacje rezydentów oraz stacje pracujące terenowo z fortu/punktu oporu we własnej miejscowości
MIX (SSB, CW, RTTY) oraz osobno emisje:
- SSB
- CW
- RTTY
III. - Stacje SWL - w zgłoszeniu należy podawać raport i grupę kontrolną obydwu stacji. Ten sam znak może pojawić się tylko w wypadku nasłuchu stacji pracującej inną emisją. Każde powtórne wykazywanie QSO stacji pracującej daną emisją będzie wykreślane. Punktacja jak dla nadawców.
Uwagi do grupy I i II
- W czasie zawodów łączności można powtarzać innym rodzajem emisji.
- Powtórne wykazywane QSO z tym samym znakiem i tą samą emisją będzie wykreślane.
- Praca pod więcej niż jednym znakiem w tym samym czasie jest zabroniona.
- Dopuszcza się emisji tylko jednego sygnału na paśmie w tym samym czasie.
- Obowiązuj 5 minutowe QRT przed i po zawodach.
- Zezwala się na umawianie łączności w czasie zawodów w celu nawiązania QSO innymi emisjami, łączności te należy przeprowadzać
zgodnie z band planem!
- Za rezydenta uważa się stację, której miejsce zainstalowania stacji wskazane w pozwoleniu radiowym znajduje się w odległości do
500m od obiektu umieszczonego w wykazie Twierdze i Forty w Polsce lub Punkty Oporu.
Uwagi do grupy I
Stacje pracujące terenowo dodatkowo przesyłają dokumentację fotograficzną, która w jednoznaczny sposób udokumentuje aktywację terenową (np. zdjęcia obiektu z rozłożoną stacją, zrzut pozycji GPS z mapy na telefonie, „ścieżkę” dojazdu, itp.).  Brak dokumentacji spowoduje zaliczenie do grupy II. Dokumentację przesłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

7. Dzienniki zawodów:
Obowiązuje czas UTC. Łączności nie zalicza się w przypadku różnicy czasu powyżej 5 minut, niezgodności znaku lub grupy kontrolnej oraz braku logu korespondenta. Dzienniki zawodów w formacie CABRILLO należy wysłać przez stronę zawody.zamkisp.pl lub w razie większych problemów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w terminie do 22 sierpnia 2021r.
Uwagi do grupy I i II
Startujący w zawodach wysyła jeden LOG ze wszystkimi łącznościami, rozbicie na poszczególne kategorie dokona organizator zawodów.
8. Puchary i nagrody:
Dla zdobywców pierwszych miejsc w grupach klasyfikacyjnych – puchary (warunkiem jest sklasyfikowanie minimum 10 stacji w danej kategorii). Dla zdobywców miejsc I – III dyplomy. Wszyscy biorący udział w zawodach otrzymają dyplomy uczestnictwa w wersji elektronicznej.
9. Komisja:
Nad przebiegiem zawodów będzie czuwać Komisja w składzie: SP2ALT, SQ5GLB. Decyzje komisji są ostateczne.
Zawody wliczane są do współzawodnictwa o krótkofalarski puchar Warszawy prowadzonego przez WOT PZK.
Zapraszam do wzięcia udziału w zawodach.

Głogów, 12.11.2020 r. Kanclerz Rady Bractwa Zamkowego  -  SP6TRX
 
Valid XHTML and CSS.