Home Wyprawy zamkowe raport z aktywności

Zgłoszenie aktywności krótkofalarskiej z pracy w zamku

Prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza. Informacje zawarte w formularzu zostaną wysłane do Award Managera oraz umieszczone w bazie ZamkiSP. Poniższy formularz służy do podania informacji o pracy z zamku która się odbyła, prosimy nie korzystanie z niego w celu poinformowania nas o zmierzonej pracy z zamku.

Znak:  1
Imię:  1
Nazwisko*:  1
stałe QTH:  1
E-mail*:  1
 
Oznaczenie zamku:  1
QTH Zamku:  2
Lokator:  2
 
Znak aktywności:  3
Data aktywności: calendar 4
Zakończenie aktywności: calendar 5
QSO KF:  6
QSO UKF:  6
Uwagi 7:

Uwagi

* - informacje wyłącznie dla Award Managera

  1. Podaj znak krótkofalarski, imię, nazwisko, stałe QTH, e-mail oraz oznaczenie zamku (wg wykazu zamków)
  2. Podaj QTH gdzie znajduje się zamek oraz jego lokator
  3. Znak aktywności - wpisz, jeżeli stacja pracowała pod znakiem okolicznościowym w czasie aktywności (/n można pominąć) lub zostaw puste pole - zostanie uzupełnione automatycznie zgłoszonym znakiem stacji.
  4. Prosimy podać datę pracy z zamku lub rozpoczęcia aktywności dłuższej
  5. Pole pozostaw puste, jeżeli aktywność trwała tylko 1 dzień
  6. Przy rubrykach Pasmo KF i Pasmo UKF należy podać ilość QSO - ich łączną liczbę na danym pasmie. Prosimy o nie wyszczególnianie na jakich bandach w obrębie pasm KF czy też UKF odbywały się łączności.
  7. Bardzo cenne będą również Uwagi zawierające informacje na temat dostępności zamku, warunków antenowych, dostępu do energii elektrycznej itp.
-
Valid XHTML and CSS.