PODZIĘKOWANIE Drukuj

Uczestnicy program dyplomowego "Zamki w Polsce" długo oczekiwali na wydanie dyplomu. Wreszcie działania Rady Bractwa Zamkowego spowodowały, że dyplomy ujrzały światło dzienne. Duży udział finansowy w tym przedsięwzięciu miał Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców sponsorując druk dyplomów.

Dziękujemy w tym miejscu Piotrowi SP2JMR za przychylność dla programu zamkowego aktywizującego środowisko krótkofalowców, z których większość uczestników przynależy do PZK.  Dziękujemy również Zbyszkowi SP2IU za pomoc w kontaktach z Zarządem Głównym PZK.

Rada Bractwa Zamkowego - SQ5GLB, SP6TRX, SP3CSD, SP2ALT