Szansa na dodatkowe nagrody po starcie w Zawodach Zamkowych Drukuj

Pozaregulaminowe Nagrody Rady Sponsorów
dla nadawców  - uczestników zawodów krótkofalarskich
37 Oddziału Terenowego PZK.

Rada Sponsorów to niezależne ciało powstałe w celu zbierania funduszy od instytucji i osób prywatnych przeznaczonych wyłącznie na zakupienie nagród pozaregulaminowych w zawodach krótkofalarskich organizowanych w 37 OT PZK, a także na opłacenie ich wysyłki.

Działanie takie przyczynia się do zwiększonego zainteresowania zawodami o statuetkę „Syrenki Warszawskiej”, „Zawodami Zamkowymi” oraz zawodami „Nocnych Marków”.

Nagrody rozlosowane zostaną wśród wszystkich indywidualnych nadawców uczestniczących w w/w zawodach na uroczystym podsumowaniu imprez Praskiego Oddziału Terenowego PZK odbywającym się tradycyjnie w trzecią sobotę września.

Aby uczestniczyć w losowaniu należy spełnić następujące warunki:

1. Wystartować w zawodach „Syrenki” (18.03.br) oraz „Zamkowych” (15.05.br) przeprowadzając w każdych z nich po minimum 20 QSO-s.

2. Przesłać logi do organizatorów zawodów.

Spełnienie powyższych warunków spowoduje „przydzielenie” startującym jednej szansy na wylosowanie nagrody.

Dodatkowe szanse mogą uzyskać nadawcy, którzy wystartują w zawodach „Zamkowych” i „Syrenki”, a wcześniej startowali i zostali sklasyfikowani w zawodach „Nocnych Marków 2009” i kolejną szansę stacje, które w „Zawodach Zamkowych” nadawały z zamków.

Stacja o znaku indywidualnym może być wylosowana jeden raz.

Rada Sponsorów prosi o osobiste odbieranie wylosowanych nagród w trakcie uroczystości. W wypadku nieobecności osób wylosowanych nagrody zostaną wysłane przesyłką pocztową.

Szef Rady Sponsorów,
Jerzy Manarczyk – SQ5JD