Regulamin Memoriał SP6VGS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 marca 2012 20:26

MEMORIAŁ GRZEGORZA SARNECKIEGO – SP6VGS
REGULAMIN


Organizatorem memoriału jest Marek Urbanowicz SQ5GLB, Praski Oddział Terenowy PZK oraz Rada Bractwa Zamkowego.
Celem memoriału jest uczczenie 10-tej rocznicy śmierci Grzegorza Sarneckiego SP6VGS – twórcy programu dyplomowego „Zamki w Polsce”, którego celem jest przybliżanie historii Polski, propagowanie „turystyki krótkofalarskiej” do miejsc związanych z zamkami oraz „uaktywnienie” zamków do programu dyplomowego „ZAMKI w POLSCE”, powiatów do dyplomu „SP-POWIAT AWARD” i gmin do dyplomu „POLSKIE GMINY AWARD”.

Termin zawodów, pasma i emisje:
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 11 sierpnia 2012 r. w godzinach 15.00 – 18.00 UTC (17.00 - 20.00 czasu lokalnego). Pasmo 3.7 MHz, emisje SSB, CW, RTTY, BPSK31 oraz pasmo 145 MHz emisja FM – praca nadawcza zgodnie z band planem.
Ze względu na prace stacji w warunkach terenowych, w czasie trwania zawodów wszystkie stacje startujące obowiązuje ograniczenie mocy do: 100W emisje CW, SSB, 20W emisje RTTY, BPSK31 oraz 50W emisja FM.

Raporty i punktacja:
Podstawą do podawania w raporcie oznaczeń zamków jest „Wykaz Zamków wersja.VII.12” dostępny na stronie zamkisp.pl

  1. Stacje pracujące z zamków – podają raport (59 lub 599) + oznaczenie zamku + literę Z np. 59RWM01Z i dają 5 pkt.
  2. Stacje pracujące z miejscowości, w których znajdują się zamki – podają raport (59 lub 599) + oznaczenie zamku np. 59RWM02 i dają 2 pkt.
  3. Stacje pracujące z miejsc nie ujętych w wykazie zamków - podają raport (59 lub 599) + oznaczenie województwa i powiatu np. 59OSE. Stacje te dają 1 pkt.
  4. Inni uczestnicy zawodów (np. stacje /MM) – podają raport + numer QSO np. 59023. Stacje te dają 1 pkt.

O zajętym miejscu decyduje większa ilość zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich ilości
kolejno: (1.) krótszy czas pracy w zawodach, (2.) ilość QSO-s ze stacjami pracującymi z zamków,
(3.) ilość QSO-s ze stacjami pracującymi z miejscowości, w których znajdują się zamki, (4.) kolejność przesłania logów.

Grupy klasyfikacyjne:
G. Klasyfikacja Generalna (suma punktów poszczególnych emisji), w której zostaną sklasyfikowani wszyscy nadawcy uczestniczący w zawodach.
I. Stacje pracujące z zamków zgodnie z regulaminem programu dyplomowego (dowolne emisje);
II. Stacje pracujące emisją SSB;
III. Stacje pracujące emisją CW;
IV. Stacje pracujące emisją RTTY;
V. Stacje pracujące emisją BPSK31;
VI. Stacje pracujące emisją FM;
VII. Stacje nasłuchowców - w przesłanym zgłoszeniu należy podawać raport oraz grupę kontrolną obydwu startujących stacji. Ten sam znak może pojawić się w zgłoszeniu tylko w wypadku nasłuchu pracy stacji inną emisją. Każde powtórne wykazywanie QSO tej stacji daną emisją będzie wykreślane. Punktacja jak dla nadawców.

W czasie trwania zawodów dopuszcza się jednorazowe nawiązanie łączności między tymi samymi stacjami różnymi emisjami. Każde powtórne wykazywanie QSO z tym samym znakiem i tą samą emisją będzie wykreślane. Zezwala się na umawianie łączności między startującymi w celu nawiązania QSO innymi emisjami, ale łączności te należy przeprowadzać na częstotliwościach zgodnych z wyznaczonym dla nich band planem!.
Praca pod więcej niż jednym znakiem w tym samym czasie jest zabroniona. Dopuszcza się emisji tylko jednego sygnału na paśmie w tym samym czasie.

Puchary i nagrody:

W zawodach prowadzona będzie Klasyfikacja Generalna oraz klasyfikacja w poszczególnych grupach. Warunkiem utworzenia danej grupy klasyfikacyjnej jest otrzymanie przez organizatora zawodów logów od minimum 10 nadawców. W przesłanych logach nadawcy winni określić numer tylko jednej grupy (I ÷ VI), w której pragną być sklasyfikowani. Brak zgłoszenia do grupy klasyfikacyjnej spowoduje zaliczenie logu tylko do klasyfikacji generalnej.
Dla zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych oraz zwycięzcy klasyfikacji generalnej - puchary. Dla zdobywców miejsc I – III dyplomy. Wszyscy sklasyfikowani w zawodach otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość uzyskania dyplomu "papierowego" – informacji udziela Irek SP6TRX Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Fundatorem pucharu dla zwycięzcy w grupie I - stacji pracujących z zamków jest Marek SQ5GLB, a pucharów dla zwycięzców pozostałych grup klasyfikacyjnych – Praski Oddział Terenowy PZK oraz Rada Bractwa Zamkowego.
Informacja o nagrodach pozaregulaminowych ufundowanych przez Radę Sponsorów 37 OT PZK dostępna na stronie zamkisp.pl

Dzienniki zawodów:

W dziennikach zawodów OBOWIĄZUJE CZAS UTC. Łączności nie zalicza się w przypadku różnicy czasu powyżej 5 minut oraz niezgodności znaków korespondentów i grup kontrolnych.
Dzienniki zawodów TYLKO W FORMACIE CABRILLO (polecamy program logujący Marka SP7DQR do pobrania ze strony zamkowej zamkisp.pl) należy wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do dnia 20 sierpnia 2012 r.

Komisja:
Nad przebiegiem zawodów będzie czuwać Komisja powołana z członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK oraz Rady Bractwa Zamkowego: Wojciech Rydzkowski SP2ALT oraz Marek Urbanowicz SQ5GLB - przewodniczący.

Zapraszam do wzięcia udziału w zawodach...
Marek SQ5GLB


Warszawa, 15.11.2011 r.

 
Valid XHTML and CSS.