Home Zawody zamkowe
Regulamin ZZ-2013 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 28 lutego 2013 20:47

KRÓTKOFALARSKIE „ZAWODY ZAMKOWE - 2013”
REGULAMINOrganizatorem zawodów jest Marek Urbanowicz SQ5GLB, Praski Oddział Terenowy PZK oraz Rada Bractwa Zamkowego.

Celem zawodów jest przybliżanie historii Polski, propagowanie „turystyki krótkofalarskiej” do miejsc związanych z zamkami oraz „uaktywnienie” zamków do programu dyplomowego „ZAMKI w POLSCE”, powiatów do dyplomu „SP-POWIAT AWARD” i gmin do dyplomu „POLSKIE GMINY AWARD”.

Termin zawodów, pasmo i emisja:
Zawody zostaną przeprowadzone w dniu 18 maja 2013 r. w godzinach 15.00 – 18.00 UTC (17.00 - 20.00 czasu lokalnego). Pasmo 3.7 MHz, emisja SSB zgodnie z band planem.
Ze względu na prace stacji w warunkach terenowych, w czasie trwania zawodów wszystkie stacje startujące obowiązuje ograniczenie mocy do 100 W.

Raporty i punktacja:
Podstawą do podawania w raporcie oznaczeń zamków jest aktualny „Wykaz Zamków wersja. V.13” dostępny na stronie „zamkisp.pl”

  1. Stacje pracujące z zamków – podają raport + oznaczenie zamku + literę Z np. 59RWM01Z i dają 5 pkt. Stacje pracujące z dotychczas „nieaktywnego” na KF a także „nieaktywnego” od 01.01.2009 r. zamku (patrz „Wykaz Aktywności Zamkowych wersja V.13”) otrzymają premię 10 pkt. doliczaną do ich wyniku.
  2. Stacje pracujące z miejscowości, w których znajdują się zamki – podają raport + oznaczenie zamku np. 59RWM02 i dają 2 pkt. (stacje klasyfikowane są w grupie II).
  3. Stacje pracujące z miejsc nie ujętych w wykazie zamków - podają raport + oznaczenie województwa i powiatu np. 59OSE. Stacje te dają 1 pkt. (stacje klasyfikowane są w grupie II).
  4. Inni uczestnicy zawodów (np. stacje /MM) – podają raport + numer QSO np. 59023. Stacje dają 1 pkt. (stacje klasyfikowane są w grupie II).

Stacje pracujące w Zawodach Zamkowych po raz pierwszy otrzymają premię 10 pkt doliczoną do ich wyniku. Premia ta dotyczy zarówno stacji indywidualnych, klubowych jak i SWL, jeżeli znak nie pojawił się w dotychczas rozegranych zawodach lub nie startował pod znakami okolicznościowymi, kontestowymi itp. Premia nie dotyczy również stacji, która zmieniła swój znak.
Premia za pracę z „nieaktywnego” zamku oraz premia za pierwszy udział w zawodach nie sumują się.
O zajętym miejscu decyduje większa ilość zdobytych punktów, a w przypadku jednakowej ich ilości kolejno: krótszy czas pracy w zawodach, ilość QSOs ze stacjami pracującymi z zamków, ilość QSOs ze stacjami pracującymi z miejscowości, w których znajdują się zamki.

Grupy klasyfikacyjne:

  • I. Stacje pracujące z zamków - stacja zostanie sklasyfikowana w grupie I po przesłaniu do organizatora logu zawodów i wypełnieniu zgłoszenia z „pracy zamkowej”.
  • II. Stacje pracujące ze stałego QTH.
  • III. SWL - w przesłanym zgłoszeniu należy podawać pełny raport zgłaszanego do współzawodnictwa znaku oraz znak i oznaczenie zamku rozmówcy. Ten sam znak może pojawić się w zgłoszeniu tylko dwa razy. Każde następne wykazywanie QSO tej stacji będzie wykreślane.


Uwaga - jeżeli w miejscowości znajduje się kilka zamków, zaleca się by startujący z niej krótkofalowcy po wcześniejszym uzgodnieniu miedzy sobą podawali w raporcie oznaczenia różnych zamków. W czasie trwania zawodów nie dopuszcza się zmiany oznaczenia zamku lub zmiany QTH.
Zabrania się udziału w zawodach tej samej osoby robiącej jednocześnie łączności pod znakiem indywidualnym i klubowym.

Puchary i nagrody:
Dla zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych - puchary. Dla zdobywców miejsc I – III dyplomy. Wszyscy sklasyfikowani w Zawodach Zamkowych otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość uzyskania dyplomu "papierowego" – informacji udziela Irek SP6TRX: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Fundatorem pucharu dla zwycięzcy w grupie stacji pracujących z zamków jest Marek SQ5GLB, a  pucharów dla zwycięzców pozostałych grup klasyfikacyjnych – Praski Oddział Terenowy PZK.
Informacja o nagrodach pozaregulaminowych dostępna na stronie zamkisp.pl

Dzienniki zawodów:
W dziennikach zawodów OBOWIĄZUJE CZAS UTC. Łączności nie zalicza się w przypadku różnicy czasu powyżej 5 minut oraz niezgodności znaków korespondentów i grup kontrolnych.
Dzienniki zawodów TYLKO W FORMACIE CABRILLO (program logujący Marka SP7DQR do pobrania ze strony zamkowej zamkisp.pl) należy wysłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (adres ten na stronie jest chroniony przed robotami spamującymi i trzeba włączyć obsługę javascript by go zobaczyć) do dnia 31 maja 2013 r.
Zgłoszenie z „pracy zamkowej” winno nastąpić poprzez wpisanie oświadczenia w przesłanym logu a także po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie zamkowej zamkisp.pl w pozycji „Raporty”. Stacje, które nie prześlą zgłoszenia z pracy zamkowej nie zostaną sklasyfikowane w grupie I (stacje nadające z zamków).

Komisja:
Nad przebiegiem zawodów będzie czuwać Komisja powołana z członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK oraz Rady Bractwa Zamkowego.
Przewodniczącym Komisji jest Marek Urbanowicz  SQ5GLB.

Zapraszam do wzięcia udziału w zawodach...
Marek SQ5GLB
Warszawa, 12.11.2012 r.

 
Valid XHTML and CSS.