Home Zawody Militarne
Regulamin ZM-2018 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 20 lipca 2018 14:52

VI Zawody „Militarne” 
REGULAMIN

1.    Organizator:
Organizatorem zawodów jest Rada Bractwa Zamkowego, Warszawski Oddział Terenowy PZK.
2.    Cel:
Celem zawodów jest: popularyzacja historycznych miejsc na terenie Polski związanych z budowlami militarnymi, propagowanie „turystyki krótkofalarskiej”, aktywność radiowa z zamków i fortów do programów dyplomowych oraz popularyzacja pracy wieloma emisjami i doskonalenie umiejętności operatorskich w tym zakresie.
3.    Termin:
11.08.2018 r. w godzinach 15.00 – 18.00 UTC (17.00 - 20.00 czasu lokalnego) – druga sobota sierpnia
4.    Pasma i emisje:
Pasmo 3,5 MHz  -  SSB, CW, RTTY  -  praca zgodnie z band planem
W czasie zawodów obowiązuje ograniczenie mocy do 100W.
5.    Raporty i punktacja:
1. Stacje pracujące z zamków – podają raport (59 lub 599) + oznaczenie zamku + literę Z np. 59 RWM01Z -  5 pkt.
2. Stacje pracujące z fortów – podają raport (59 lub 599) + oznaczenie fortu + literę F np. 59 TFD01F 5 pkt.
3. Stacje pracujące z miejscowości, w których znajdują się zamki lub forty– podają raport (59 lub 599) + oznaczenie zamku/fortu np. 59 RWM02 lub 59 TFD01 -  2 pkt.
4. Stacje pracujące z innych miejsc - podają raport (59 lub 599) + oznaczenie województwa i powiatu np. 59 OSE -  1 pkt.
5. Pozostałe stacje (np. zagraniczne, stacje /MM) – podają raport + numer QSO np. 59 023 i dają 1 pkt.
O zajętym miejscu decyduje większa ilość punktów, w przypadku jednakowej ilości kolejno: 
1. - krótszy czas pracy w zawodach, 
2. - ilość QSO-s ze stacjami pracującymi z zamków i fortów,
3. - ilość QSO-s ze stacjami pracującymi z miejscowości, w których znajdują się zamki i forty,
4. - kolejność przesłania logów. 
Podstawą do podawania w raporcie dodatkowej litery Z lub F jest wykaz zamków dostępny na stronie zamkisp.pl oraz wykaz twierdz i fortów dostępny na stronie twierdze.zamkisp.pl.
Za stację biorącą udział w zawodach uważa się stację, która przeprowadziła minimum 10 łączności. 
6.    Grupy klasyfikacyjne:
I - Stacje pracujące z zamków i fortów zgodnie z regulaminami programów dyplomowych (tylko stacje pracujące terenowo z zamków i fortów spoza własnej miejscowości). 
MIX (SSB, CW, RTTY)
- SSB
- CW
- RTTY
II - Pozostałe stacje oraz stacje rezydentów
MIX (SSB, CW, RTTY)
- SSB
- CW
- RTTY
III. - Stacje SWL - w zgłoszeniu należy podawać raport i grupę kontrolną obydwu stacji. Ten sam znak może pojawić się tylko w wypadku nasłuchu stacji pracującej inną emisją. Każde powtórne wykazywanie QSO stacji pracującej daną emisją będzie wykreślane. Punktacja jak dla nadawców.
Uwagi do grupy I i II
- W czasie zawodów łączności można powtarzać innym rodzajem emisji. 
- Powtórne wykazywane QSO z tym samym znakiem i tą samą emisją będzie wykreślane. 
- Praca pod więcej niż jednym znakiem w tym samym czasie jest zabroniona.
- Dopuszcza się emisji tylko jednego sygnału na paśmie w tym samym czasie. 
- Obowiązuje 5 minutowe QRT przed i po zawodach.
- Zezwala się na umawianie łączności w czasie zawodów w celu nawiązania QSO innymi emisjami, łączności należy przeprowadzać zgodnie z band planem!
- Za rezydenta uważa się stację, której miejsce zainstalowania wskazane w pozwoleniu radiowym znajduje się w odległości do 500m od obiektu umieszczonego w wykazie Zamki w Polsce lub Twierdze i Forty.

7.    Dzienniki zawodów:
Obowiązuje czas UTC. Łączności nie zalicza się w przypadku różnicy czasu powyżej 5 minut, niezgodności znaków lub grup kontrolnych. Dzienniki zawodów w formacie CABRILLO wysłać na adres  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 19 sierpnia 2018 r.
Uwagi do grupy I i II
- Startujący w zawodach wysyła jeden LOG ze wszystkimi łącznościami, rozbicie na poszczególne kategorie dokona organizator zawodów. 
8.    Puchary i nagrody:
Dla zdobywców pierwszych miejsc w grupach klasyfikacyjnych – puchary (warunkiem jest sklasyfikowanie minimum 10 stacji w danej kategorii). Dla zdobywców miejsc I – III dyplomy. Wszyscy sklasyfikowani w zawodach otrzymają dyplomy w wersji elektronicznej.
9.    Komisja:
Nad przebiegiem zawodów będzie czuwać Komisja w składzie: SP2ALT, SQ5GLB.
Zawody są wliczane do współzawodnictwa "O Krótkofalarski Puchar Warszawy" prowadzonego przez WOT PZK.


Zapraszam do wzięcia udziału w zawodach.
Kanclerz Rady Bractwa Zamkowego  -  SP6TRX


Głogów, 30.09.2017 r.

 
Valid XHTML and CSS.