Home Zawody Militarne
Regulamin ZM-2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 13 lipca 2020 20:02

 

Regulamin VIII Zawodów „Militarnych”

1. Organizator:
Organizatorem zawodów jest Rada Bractwa Zamkowego oraz Wrocławski Oddział Terenowy PZK.

2. Cel:
Celem zawodów jest: popularyzacja historycznych miejsc na terenie Polski związanych z budowlami militarnymi, propagowanie „turystyki krótkofalarskiej”, aktywność radiowa z fortów i punktów oporu do programów dyplomowych oraz popularyzacja pracy wieloma emisjami i doskonalenie umiejętności operatorskich w tym zakresie.

3. Termin:
08.08.2020r. w godzinach 15:00 – 18:00 UTC (17:00 – 20:00 czasu lokalnego) – druga sobota sierpnia

4. Pasma i emisje:
Pasmo 3,5 MHz - SSB, CW, RTTY - praca zgodnie z band planem
W czasie zawodów obowiązuje ograniczenie mocy do 100W.

5. Raporty i punktacja:
1. stacje pracujące z fortów – podają raport (59 lub 599) + oznaczenie fortu, np. 59 TFD01 - 5 pkt,
stacje pracujące z punktu oporu – podają raport (59 lub 599) + oznaczenie punktu np. 59 AMF0045 pkt,
2. stacje SP pracujące z innych miejsc - podają raport (59 lub 599) + oznaczenie województwa i powiatu np. 59 OSE - 1 pkt,

3. pozostałe stacje (np. stacje zagraniczne, stacje /MM) – podają raport + numer QSO np. 59 001 i dają 1 pkt.
O zajętym miejscu decyduje większa ilość punktów, w przypadku jednakowej ilości kolejno:
1. - krótszy czas pracy w zawodach,
2. - ilość QSO-s ze stacjami pracującymi z fortów lub punktu oporu
3. - kolejność przesłania logów.
Podstawą do podawania w raporcie oznaczenia fortu lub punktu oporu jest wykaz twierdz i fortów dostępny na stronie twierdze.zamkisp.pl oraz wykaz punktów oporu na stronie poporu.zamkisp.pl.

Za QSO pomiędzy stacjami pracującymi terenowo z tego samego fortu lub punktu oporu przyznaje się 1 pkt.

Za stację biorąca udział w zawodach uważa się stację, która przeprowadziła minimum 10 łączności. Dzienniki zawierające mniej niż 10 QSO nie będą uwzględniane w rozliczeniu zawodów.

6. Grupy klasyfikacyjne:
I - Stacje pracujące terenowo z fortów i punktów oporu zgodnie z regulaminami programów dyplomowych
(tylko stacje pracujące z fortów i punktów oporu spoza własnej miejscowości).
MIX (SSB, CW, RTTY) oraz osobno emisje:
- SSB
- CW
- RTTY

II - Pozostałe stacje, stacje rezydentów oraz stacje pracujące terenowo z zamku/fortu we własnej miejscowości
MIX (SSB, CW, RTTY) oraz osobno emisje:
- SSB
- CW
- RTTY

III. - Stacje SWL - w zgłoszeniu należy podawać raport i grupę kontrolną obydwu stacji. Ten sam znak może pojawić się tylko w wypadku nasłuchu stacji pracującej inną emisją. Każde powtórne wykazywanie QSO stacji pracującej daną emisją będzie wykreślane. Punktacja jak dla nadawców.
Uwagi do grupy I i II
- W czasie zawodów łączności można powtarzać innym rodzajem emisji.
- Powtórne wykazywane QSO z tym samym znakiem i tą samą emisją będzie wykreślane.
- Praca pod więcej niż jednym znakiem w tym samym czasie jest zabroniona.
- Dopuszcza się emisji tylko jednego sygnału na paśmie w tym samym czasie.

- Obowiązuj 5 minutowe QRT przed i po zawodach.
- Zezwala się na umawianie łączności w czasie zawodów w celu nawiązania QSO innymi emisjami, łączności te należy przeprowadzać
zgodnie z band planem!
- Stacja pracująca z fortu lub punktu oporu to taka, która jest zainstalowana w odległości do 500m od obiektu
- Za rezydenta uważa się stację, której miejsce zainstalowania stacji wskazane w pozwoleniu radiowym znajduje się w odległości do
500m od obiektu umieszczonego w wykazie Twierdze i Forty lub Punkty Oporu.

7. Dzienniki zawodów:
Obowiązuje czas UTC. Łączności nie zalicza się w przypadku różnicy czasu powyżej 5 minut, niezgodności znaków lub grup kontrolnych. Dzienniki zawodów w formacie CABRILLO należy wysłać przez stronę zawody.zamkisp.pl lub w razie większych problemów na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 16 sierpnia 2020r.
Uwagi do grupy I i II
Startujący w zawodach wysyła jeden LOG ze wszystkimi łącznościami, rozbicie na poszczególne kategorie dokona organizator zawodów.
Grupa I może zostać odwołana przed 8.08.2020r., jeżeli wyjazd w terem będzie niezgodny z obowiązującymi przepisami zagrożenia epidemią. Obowiązuje regulamin opublikowany na stronie zamkisp.pl.

8. Puchary i nagrody:
Dla zdobywców pierwszych miejsc w grupach klasyfikacyjnych – puchary (warunkiem jest sklasyfikowanie minimum 10 stacji w danej kategorii). Dla zdobywców miejsc I – III dyplomy. Wszyscy biorący udział w zawodach otrzymają dyplomy uczestnictwa w wersji elektronicznej.

9. Komisja:

Nad przebiegiem zawodów będzie czuwać Komisja w składzie: SP2ALT, SQ5GLB. Decyzje komisji są ostateczne.
Zawody wliczane są do współzawodnictwa o krótkofalarski puchar Warszawy prowadzonego przez WOT PZK.

Zapraszam do wzięcia udziału w zawodach.

Głogów, 01.06.2020 r. Kanclerz Rady Bractwa Zamkowego - SP6TRX

 
Valid XHTML and CSS.