Home Regulamin
Regulaminy dyplomów programu "Zamki w Polsce" PDF Drukuj Email

PROGRAM DYPLOMOWY„ZAMKI w POLSCE”

Regulamin programu

 1. Program dyplomowy „ZAMKI w POLSCE” ma na celu zachęcanie do poznawania historii Polski oraz do odwiedzania miejsc historycznych.
 2. W programie dyplomowym mogą uczestniczyć licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy.
 3. Do dyplomu „ZAMKI w POLSCE” zaliczane są potwierdzone łączności / nasłuchy z zamkami i innymi obiektami ujętymi w wykazie przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi rodzajami emisjami. Łączności przeprowadzone przez przemienniki są zaliczane.
 4. Program dyplomowy „ZAMKI w POLSCE” obejmuje trzy rodzaje dyplomów:
  - „DYPLOM SZLACHECKI” – za łączności / nasłuchy ze stacjami pracującymi z miejscowości, gdzie znajdują się miejsca historyczne ujęte w wykazie „Zamki w Polsce”,
  - „DYPLOM RYCERSKI” – za łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z miejsc ujętych w wykazie „Zamki w Polsce”,
  - „DYPLOM KASZTELAŃSKI” – dla operatorów pracujących z miejsc ujętych w wykazie „Zamki w Polsce”.
 5. Podwyższenie klasy dyplomu uzyskuje się poprzez dokładane do dyplomu pieczęcie. Wymagane ilości przeprowadzonych łączności/nasłuchy na poszczególne klasy dyplomów pokazuje poniższa tabela - wymogi odpowiednio dla stacji z SP oraz z poza SP.

  KLASA
  DYPLOMU
  SZLACHECKI RYCERSKI KASZTELAŃSKI
  SP spoza SP SP spoza SP SP spoza SP
  podstawowy 100 50 50 25 10 5
  V 150 100 75 50 25 10
  IV 200 150 100 75 50 15
  III 300 200 200 100 100 20
  II 400 250 300 125 150 25
  I 600 300 400 150 200 30
  Korona 900 350 600 175 300 35

  Poszczególne klasy dyplomów nie muszą być zdobywane po kolei, czyli można wystąpić o wyższą klasę z pominięciem niższych.
 6. Wymogiem ubiegania się o dyplom jest posiadanie odpowiedniej ilości QSO-s potwierdzonych kartami QSL, dopuszcza się e-QSL. Łączności przeprowadzone w trakcie „ZAWODÓW ZAMKOWYCH” ze stacjami pracującymi z zamków a także ze stacjami pracującymi z miejscowości, w których znajdują się zamki są zaliczone do dyplomów na podstawie otrzymanych logów z zawodów bez konieczności posiadania kart QSL.
 7. Łączności/nasłuchy ze stacjami nadającymi „z zamków” są zaliczane do dyplomu "Rycerskiego" i „Szlacheckiego”.
 8. Wśród stacji biorących udział w „Programie dyplomowym” prowadzone jest współzawodnictwo. Dotyczy ono dyplomów „Szlacheckiego” i „Rycerskiego” z podziałem na stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowe, oraz „Kasztelańskiego” z podziałem na stacje indywidualne i klubowe. Dane będą uaktualniane w miarę napływania zgłoszeń i publikowane na stronie WWW.ZamkiSP.pl
 9. Opłaty za dyplomy odpowiednio wynoszą:
  - dla członków PZK - 20 zł
  - dla pozostałych stacji polskich - 30 zł
  - dla stacji zagranicznych - 10Є lub 10IRC
  - pieczęć potwierdzająca wyższą klasę dyplomu - 10 zł
  - pieczęć potwierdzająca wyższą klasę dyplomu dla stacji zagranicznych - 5Є lub 5 IRC
 10. Zgłoszenie oraz wpłaty na dyplom lub pieczęć zawierające wykaz przeprowadzonych łączności przesłać na adres Award Managera.
  Ireneusz Kołodziej SP6TRX,
  ul. Konrada I 25/15,
  67-200 Głogów
  lub na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Wpłaty można również dokonać na rachunek bankowy - informacja Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 11. Award Manager ma prawo zażądać przedstawienia do wglądu dowolnej karty lub kart QSL z wykazanych w zgłoszeniu.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

 

 1. Nadawcy ubiegający się o „Dyplom Kasztelański” winni pracować głównie na pasmach KF. Za stację pracującą z zamku uważa się zainstalowanie na terenie obiektu z listy lub w bezpośrednim sąsiedztwie w odległości nie większej niż 500m. Jeżeli zamek jest oznaczony jako miejsce po zamku, a lokalizacja jego jest nieznana, możliwa jest praca z dowolnego miejsca na terenie tej miejscowości.
 2. Nadający z zamków zobowiązują się do potwierdzania łączności kartą QSL.
 3. Ubiegający się o dyplom „Kasztelański” , powinni po każdej pracy z zamku wypełnić formularz zawarty na stronie internetowej – www.ZamkiSP.pl.
  Przesłanie zgłoszenia oraz logu z pracy z zamku powoduje automatycznie zaliczenie tego zamku do dyplomów: „Kasztelańskiego”, "Rycerskiego" i "Szlacheckiego" .
 4. Zaleca się aby krótkofalowcy planujący wyprawy zamkowe wpisywali na „stronę zamkową”  www.ZamkiSP.pl informację o swej aktywności z podaniem nazwy zamku, jego oznaczenia oraz daty, czasu pracy i pasma. Ułatwi to nawiązanie łączności osobom zainteresowanym.
  Planujący pracę ze stacjami zagranicznymi powinni swoją aktywność zgłosić na stronie: http://wcagroup.org/

Rada Bractwa Zamkowego
Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

PROGRAM DYPLOMOWY

„ZAMKI w POLSCE”

Regulaminy dyplomów.

1. Program dyplomowy „ZAMKI w POLSCE” ma na celu zachęcanie do poznawania historii Polski oraz do odwiedzania miejsc historycznych.

2. W programie dyplomowym mogą uczestniczyć licencjonowani nadawcy i nasłuchowcy.

3. Do dyplomu „ZAMKI w POLSCE” zaliczane są potwierdzone łączności/nasłuchy z zamkami i innymi obiektami ujętymi w wykazie przeprowadzone na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi rodzajami emisjami. Łączności przeprowadzone przez przemienniki są zaliczane.

4. Program dyplomowy „ZAMKI w POLSCE” obejmuje trzy rodzaje dyplomów:

- „DYPLOM SZLACHECKI” – za łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z miejscowości, gdzie znajdują się miejsca historyczne ujęte w wykazie „Zamki w Polsce”,

- „DYPLOM RYCERSKI” – za łączności/nasłuchy ze stacjami pracującymi z miejsc ujętych w wykazie „Zamki w Polsce”,

- „DYPLOM KASZTELAŃSKI” – dla operatorów pracujących z miejsc ujętych w wykazie „Zamki w Polsce”,

5. Podwyższenie klasy dyplomu uzyskuje się poprzez nalepki. Wymagane ilości przeprowadzonych łączności/nasłuchów na poszczególne klasy dyplomów pokazuje poniższa tabela - wymogi odpowiednio dla stacji z SP/ z poza SP.

Dypl.

SZLACHECKI

RYCERSKI

KASZTELAŃSKI

P

100/

50/

10/

V

150/

75/

25/

IV

200/

100/

50/

III

300/

200/

100/

II

400/

300/

150/

I

600/

400/

200/

K

900/

600/

300/

Poszczególne klasy dyplomów nie muszą być zdobywane po kolei, czyli można wystąpić o wyższą klasę z pominięciem niższych.

6. Wymogiem ubiegania się o dyplom i nalepki jest posiadanie odpowiedniej ilości QSO-s potwierdzonych kartami QSL, dopuszcza się e-QSL.

Łączności przeprowadzone w trakcie „ZAWODÓW ZAMKOWYCH” ze stacjami pracującymi z zamków a także ze stacjami pracującymi z miejscowości, w których znajdują się zamki są zaliczone do dyplomów na podstawie otrzymanych logów z zawodów bez konieczności posiadania kart QSL.

7. Łączności/nasłuchy ze stacjami nadającymi „z zamków” są zaliczane do dyplomu „Szlacheckiego”.

8. Wśród stacji biorących udział w „Programie dyplomowym” prowadzone jest współzawodnictwo. Dotyczy ono dyplomów „Szlacheckiego” i „Rycerskiego” z podziałem na stacje indywidualne, klubowe i nasłuchowe, oraz „Kasztelańskiego” z podziałem na stacje indywidualne i klubowe.

Dane będą uaktualniane w miarę napływania zgłoszeń i publikowane na stronie WWW.????.pl

9. Opłaty za dyplomy odpowiednio wynoszą:

- dla członków PZK - 10 zł

- dla pozostałych stacji polskich - 15 zł

- dla stacji zagranicznych - 10Є lub 10 IRC

- nalepka na dyplom wyższej klasy - 2 znaczki na list zwykły

- nalepka na dyplom wyższej klasy dla stacji zagranicznych - 2Є lub 2IRC

 

10. Zgłoszenie na dyplom lub nalepki zawierające wykaz przeprowadzonych łączności przesłać na adres Award Managera. Zgłoszenia i wpłaty należy wysyłać na adres:

Award Manager

Ireneusz Kołodziej SP6TRX,

ul. Konrada I 25/15, 67-200 Głogów

lub na adres poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wpłaty można również dokonać na rachunek bankowy nr:

Volkswagen Bank Direct

14 2130 0004 3001 0246 4691 0002

12. Award Manager ma prawo zażądać przedstawienia do wglądu dowolnej karty lub kart QSL z wykazanych w zgłoszeniu.

 

Zalecenia:

 

1. Nadawcy ubiegający się o „Dyplom Kasztelański” winni pracować głównie na pasmach KF. Za stację pracującą z zamku uważa się zainstalowanie na terenie obiektu z listy lub w bezpośrednim sąsiedztwie w odległości nie większej niż 500m. Jeżeli zamek jest oznaczony jako miejsce po zamku możliwa jest praca z dowolnego miejsca na terenie tej miejscowości.

 

2. Nadający z zamków zobowiązują się do potwierdzania łączności kartą QSL.

3. Ubiegający się o dyplom „Kasztelański” i jego nalepki, powinni po każdej pracy z zamku wypełnić formularz zawarty na stronie internetowej – ZamkiSP.pl.

Przesłanie zgłoszenia z pracy z zamku powoduje automatycznie zaliczenie tego zamek do dyplomu „Kasztelańskiego”.

4. Zaleca się aby krótkofalowcy planujący wyprawy zamkowe wpisywali na „stronę zamkową” zamki.????..pl informację o swej aktywności z podaniem nazwy zamku, jego oznaczenia oraz daty, czasu pracy i pasma. Ułatwi to nawiązanie łączności osobom zainteresowanym.

Planujący pracę ze stacjami zagranicznymi powinni swoją aktywność zgłosić na stronie: http://sites.google.com/site/castlesonair/

Rada Programu Dyplomowego „Zamki w Polsce”

 
Valid XHTML and CSS.