Home Wykazy Wykaz aktywności

Lista aktywności zamkowych

Kod zamku/znak:
Wybierz:
 #   Ozn.zamku   Zamek   Znak   Data   Info 
2001  CLY01   Górki Duże   SP2LQP/7   2011-10-23 
2002  CLY01   Górki Duże   SP5ZWP/7   2011-10-23 
2003  CLY01   Górki Duże   SP5JCX/7   2014-05-17 
2004  CLY01   Górki Duże   SQ5GLB/7   2014-05-17 
2005  CLY01   Górki Duże   SP7WLU/P   2018-04-25 
2006  CLY01   Górki Duże   SQ5GLB/7   2018-05-27 
2007  CLY01   Górki Duże   SP5XTY/P   2021-05-31 
2008  CLY01   Górki Duże   SP5UUD/P   2021-11-23 
2009  COH01   Drzewica   SP7SZW   2004-09-20 
2010  COH01   Drzewica   SP5JCX   2005-07-23 
2011  COH01   Drzewica   SP5YMU/7   2005-07-23 
2012  COH01   Drzewica   SQ5FWR   2005-07-23 
2013  COH01   Drzewica   SQ5GLB/7   2005-07-23 
2014  COH01   Drzewica   SQ5LNB   2005-07-23 
2015  COH01   Drzewica   SP1DTE   2007-06-09 
2016  COH01   Drzewica   SP9KVZ   2007-06-09 
2017  COH01   Drzewica   SP9RTZ   2007-06-09 
2018  COH01   Drzewica   SP2QCS   2007-08-22 
2019  COH01   Drzewica   SQ5TA   2007-08-22 
2020  COH01   Drzewica   SP6JQF   2008-08-02 
2021  COH01   Drzewica   SP9ITP   2008-09-06 
2022  COH01   Drzewica   SP6JQF   2010-07-30 
2023  COH01   Drzewica   SP6ZDA/7   2010-07-30 
2024  COH01   Drzewica   SQ5GLB/7   2015-05-17 
2025  COH01   Drzewica   SP2ALT/7   2015-07-29 
2026  COH01   Drzewica   SP2LQP/7   2015-07-29 
2027  COH01   Drzewica   SP5IDK/7   2017-03-07 
2028  COH01   Drzewica   SQ5GLB/7   2017-03-07 
2029  COH01   Drzewica   SQ9MDF/P   2020-08-22 
2030  COH01   Drzewica   SP8DY   2022-12-01 
2031  COH01   Drzewica   SP5XTY/P   2023-11-25 
2032  COH02   Opoczno   SP5JCX   2005-07-23 
2033  COH02   Opoczno   SP5YMU/7   2005-07-23 
2034  COH02   Opoczno   SQ5FWR   2005-07-23 
2035  COH02   Opoczno   SQ5GLB/7   2005-07-23 
2036  COH02   Opoczno   SQ5LNB   2005-07-23 
2037  COH02   Opoczno   SQ5TA   2006-06-30 
2038  COH02   Opoczno   SP1DTE   2007-06-09 
2039  COH02   Opoczno   SP9KVZ   2007-06-09 
2040  COH02   Opoczno   SP9RTZ   2007-06-09 
2041  COH02   Opoczno   SP2QCS   2007-08-22 
2042  COH02   Opoczno   SQ5TA   2007-08-22 
2043  COH02   Opoczno   SP6JQF   2008-08-02 
2044  COH02   Opoczno   SQ5GLB/7   2015-05-17 
2045  COH02   Opoczno   SP2ALT/7   2015-07-29 
2046  COH02   Opoczno   SP2LQP/7   2015-07-29 
2047  COH02   Opoczno   SQ9ITA/P   2020-07-08 
2048  COH02   Opoczno   SQ9MDF/P   2020-08-22 
2049  COH02   Opoczno   SP6TGI/7   2021-08-30 
2050  COH02   Opoczno   SP5XTY/P   2023-11-25 
2051  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP7SZW   2004-09-20 
2052  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP5JCX   2005-07-23 
2053  COH03   Zameczek z. Damujowice   SQ5FWR   2005-07-23 
2054  COH03   Zameczek z. Damujowice   SQ5GLB/7   2005-07-23 
2055  COH03   Zameczek z. Damujowice   SQ5LNB   2005-07-23 
2056  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP1DTE   2007-06-09 
2057  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP9KVZ   2007-06-09 
2058  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP9RTZ   2007-06-09 
2059  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP2QCS   2007-08-22 
2060  COH03   Zameczek z. Damujowice   SQ5TA   2007-08-22 
2061  COH03   Zameczek z. Damujowice   SQ5GLB/7   2015-05-17 
2062  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP2ALT/7   2015-07-29 
2063  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP2LQP/7   2015-07-29 
2064  COH03   Zameczek z. Damujowice   SQ9ITA/P   2020-07-08 
2065  COH03   Zameczek z. Damujowice   SQ9MDF/P   2020-08-22 
2066  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP6TGI/7   2021-08-30 
2067  COH03   Zameczek z. Damujowice   SP5XTY/P   2023-11-25 
2068  COH04   Białaczów   SP1DTE   2007-06-09 
2069  COH04   Białaczów   SP9KVZ   2007-06-09 
2070  COH04   Białaczów   SP9RTZ    2007-06-09 
2071  COH04   Białaczów   SP2QCS   2007-08-22 
2072  COH04   Białaczów   SQ5TA   2007-08-22 
2073  COH04   Białaczów   SP5JCM   2008-05-11 
2074  COH04   Białaczów   SP5JCX   2008-05-11 
2075  COH04   Białaczów   SP5YMU/7   2008-05-11 
2076  COH04   Białaczów   SQ5BG   2008-05-11 
2077  COH04   Białaczów   SQ5GLB/7   2008-05-11 
2078  COH04   Białaczów   SQ5JUT   2008-05-11 
2079  COH04   Białaczów   SP6JQF   2008-08-02 
2080  COH04   Białaczów   SQ5GLB/7   2015-05-17 
2081  COH04   Białaczów   SP2ALT/7   2015-07-29 
2082  COH04   Białaczów   SP2LQP/7   2015-07-29 
2083  COH04   Białaczów   SP5IDK/7   2017-03-07 
2084  COH04   Białaczów   SQ5GLB/7   2017-03-07 
2085  COH04   Białaczów   SQ9MDF/P   2020-08-22 
2086  COH04   Białaczów   SP5UUD/P   2021-11-20 
2087  COH04   Białaczów   SP5XTY/P   2023-11-25 
2088  COH05   Żarnów kośc.obr.   SP5JCX/7   2012-05-16 
2089  COH05   Żarnów kośc.obr.   SP5YMU/7   2012-05-16 
2090  COH05   Żarnów kośc.obr.   SP5ZWP/7   2012-05-16 
2091  COH05   Żarnów kośc.obr.   SQ5GLB/7   2012-05-16 
2092  COH05   Żarnów kośc.obr.   SQ5GLB/7   2015-05-16 
2093  COH05   Żarnów kośc.obr.   SP2ALT/7   2015-07-29 
2094  COH05   Żarnów kośc.obr.   SP2LQP/7   2015-07-29 
2095  COH05   Żarnów kośc.obr.   SP5IDK/7   2017-03-07 
2096  COH05   Żarnów kośc.obr.   SQ5GLB/7   2017-03-07 
2097  COH05   Żarnów kośc.obr.   SP9KVZ/7   2019-08-10 
2098  COH05   Żarnów kośc.obr.   SP9RTZ/7   2019-08-10 
2099  COH05   Żarnów kośc.obr.   SQ9MDF/P   2020-08-22 
2100  COH05   Żarnów kośc.obr.   SP5XTY/P   2023-11-25 
2101  CPB01   Lutomiersk   SQ5NPW   2008-05-17 
2102  CPB01   Lutomiersk   SP3CSD   2008-11-16 
2103  CPB01   Lutomiersk   SP3PGZ   2008-11-16 
2104  CPB01   Lutomiersk   SP5YMU/7   2008-11-16 
2105  CPB01   Lutomiersk   SQ5GLB/7   2008-11-16 
2106  CPB01   Lutomiersk   SP2QCS   2010-10-02 
2107  CPB01   Lutomiersk   SQ7HX   2010-10-02 
2108  CPB01   Lutomiersk   SQ7OBB   2010-10-02 
2109  CPB01   Lutomiersk   SP5JCX/7   2014-05-16 
2110  CPB01   Lutomiersk   SQ5GLB/7   2014-05-16 
2111  CPB01   Lutomiersk   SP7WLU/7   2016-04-20 
2112  CPB01   Lutomiersk   SQ7PGW   2018-01-19 
2113  CPB01   Lutomiersk   SQ9OUM/P   2023-05-20 
2114  CPB02   Pabianice   SP3CSD   2008-11-16 
2115  CPB02   Pabianice   SP3PGZ   2008-11-16 
2116  CPB02   Pabianice   SQ5GLB/7   2008-11-16 
2117  CPB02   Pabianice   SP7PTK   2011-06-12 
2118  CPB02   Pabianice   SP7PTK   2011-06-12 
2119  CPB02   Pabianice   SQ7PAB   2012-05-19 
2120  CPB02   Pabianice   SQ7PAB/7   2013-05-18 
2121  CPB02   Pabianice   SP3CMA/7   2013-08-23 
2122  CPB02   Pabianice   SP5JCX/7   2014-05-17 
2123  CPB02   Pabianice   SQ5GLB/7   2014-05-17 
2124  CPB02   Pabianice   SQ5GLB/7   2016-08-26 
2125  CPB03   Malanów   SP3CSD   2008-11-16 
2126  CPB03   Malanów   SP3PGZ   2008-11-16 
2127  CPB03   Malanów   SQ5GLB/7   2008-11-16 
2128  CPB03   Malanów   SP5JCX/7   2014-05-16 
2129  CPB03   Malanów   SQ5GLB/7   2014-05-16 
2130  CPB03   Malanów   SP7WLU/7   2016-04-19 
2131  CPB03   Malanów   SQ8HNB/P   2021-05-15 
2132  CPB03   Malanów   SP5UUD/P   2021-11-26 
2133  CPB03   Malanów   SQ9OUM/P   2023-04-30 
2134  CPT01   Bąkowa Góra   SP7SZW   2004-07-17 
2135  CPT01   Bąkowa Góra   SP5JCX   2006-05-13 
2136  CPT01   Bąkowa Góra   SP5LMT   2006-05-13 
2137  CPT01   Bąkowa Góra   SP5YMU/7   2006-05-13 
2138  CPT01   Bąkowa Góra   SQ5BG   2006-05-13 
2139  CPT01   Bąkowa Góra   SQ5FWR   2006-05-13 
2140  CPT01   Bąkowa Góra   SQ5GLB/7   2006-05-13 
2141  CPT01   Bąkowa Góra   SQ5LMT   2006-05-13 
2142  CPT01   Bąkowa Góra   SQ5NBH   2006-05-13 
2143  CPT01   Bąkowa Góra   SP2QCS   2006-08-16 
2144  CPT01   Bąkowa Góra   SP5DTE   2006-08-19 
2145  CPT01   Bąkowa Góra   SP9KVZ/7   2006-08-19 
2146  CPT01   Bąkowa Góra   SP9RTZ   2006-08-19 
2147  CPT01   Bąkowa Góra   SP2GMH   2009-04-25 
2148  CPT01   Bąkowa Góra   SP2KMH   2009-04-25 
2149  CPT01   Bąkowa Góra   SP9RTZ/7   2010-11-14 
2150  CPT01   Bąkowa Góra   SP2ALT/7   2014-08-03 
2151  CPT01   Bąkowa Góra   SP2LQP/7   2014-08-03 
2152  CPT01   Bąkowa Góra   SQ5GLB/7   2015-05-15 
2153  CPT01   Bąkowa Góra   SP2ALT/7   2019-07-01 
2154  CPT01   Bąkowa Góra   SQ9MDF/P   2020-04-30 
2155  CPT01   Bąkowa Góra   SQ9OUM/7   2020-05-16 
2156  CPT01   Bąkowa Góra   SP7TEC   2020-10-27 
2157  CPT01   Bąkowa Góra   SP6TGI/7   2023-09-27 
2158  CPT01   Bąkowa Góra   SP5XTY/P   2023-11-26 
2159  CPT02   Gorzkowice   SP5LMT   2005-05-14 
2160  CPT02   Gorzkowice   SP5YMU/7   2005-05-14 
2161  CPT02   Gorzkowice   SQ5ABG   2005-05-14 
2162  CPT02   Gorzkowice   SQ5BG   2005-05-14 
2163  CPT02   Gorzkowice   SQ5FWR   2005-05-14 
2164  CPT02   Gorzkowice   SQ5LMT   2005-05-14 
2165  CPT02   Gorzkowice   SQ5TD   2005-05-14 
2166  CPT02   Gorzkowice   SQ5TG   2005-05-14 
2167  CPT02   Gorzkowice   SP5JCX   2005-05-15 
2168  CPT02   Gorzkowice   SQ5GLB/7   2005-05-15 
2169  CPT02   Gorzkowice   SP9RTZ   2006-08-01 
2170  CPT02   Gorzkowice   SP2QCS   2006-08-18 
2171  CPT02   Gorzkowice   SP9KVZ/7   2010-11-14 
2172  CPT02   Gorzkowice   SP9RTZ/7   2010-11-14 
2173  CPT02   Gorzkowice   SP2ALT/7   2014-08-03 
2174  CPT02   Gorzkowice   SP2LQP/7   2014-08-03 
2175  CPT02   Gorzkowice   SQ5GLB/7   2015-05-31 
2176  CPT02   Gorzkowice   SQ9OUM/7   2016-09-10 
2177  CPT02   Gorzkowice   SQ5GLB/7   2017-02-20 
2178  CPT02   Gorzkowice   SQ9MDF/P   2020-07-01 
2179  CPT03   Majkowice I   SP7SZW   2005-05-21 
2180  CPT03   Majkowice I   SP5JCX   2006-05-13 
2181  CPT03   Majkowice I   SP5LMT   2006-05-13 
2182  CPT03   Majkowice I   SP5YMU/7   2006-05-13 
2183  CPT03   Majkowice I   SQ5BG   2006-05-13 
2184  CPT03   Majkowice I   SQ5FWR   2006-05-13 
2185  CPT03   Majkowice I   SQ5GLB/7   2006-05-13 
2186  CPT03   Majkowice I   SQ5LMT   2006-05-13 
2187  CPT03   Majkowice I   SQ5NBH   2006-05-13 
2188  CPT03   Majkowice I   SP2QCS   2006-08-16 
2189  CPT03   Majkowice I   SP1DTE   2006-08-19 
2190  CPT03   Majkowice I   SP9RTZ   2006-08-19 
2191  CPT03   Majkowice I   SP9KVZ   2007-04-13 
2192  CPT03   Majkowice I   SQ9LOM   2008-04-26 
2193  CPT03   Majkowice I   SP5JCM   2008-05-11 
2194  CPT03   Majkowice I   SP5YMU/7   2008-05-11 
2195  CPT03   Majkowice I   SQ5GLB/7   2008-05-11 
2196  CPT03   Majkowice I   SQ5JUT   2008-05-11 
2197  CPT03   Majkowice I   SP2GMH   2009-04-25 
2198  CPT03   Majkowice I   SP2KMH   2009-04-25 
2199  CPT03   Majkowice I   SP/ES2TT   2011-05-25 
2200  CPT03   Majkowice I   SP2ALT/7   2014-08-03 
2201  CPT03   Majkowice I   SP2LQP/7   2014-08-03 
2202  CPT03   Majkowice I   SQ5GLB/7   2015-05-15 
2203  CPT03   Majkowice I   SP2ALT/7   2019-07-06 
2204  CPT03   Majkowice I   SQ9MDF/P   2020-04-30 
2205  CPT03   Majkowice I   SQ9OUM/7   2020-05-16 
2206  CPT03   Majkowice I   SP7TEC/P   2020-09-16 
2207  CPT03   Majkowice I   SP5UUD/P   2021-11-21 
2208  CPT03   Majkowice I   SP6TGI/7   2023-09-27 
2209  CPT03   Majkowice I   SP5XTY/P   2023-11-26 
2210  CPT04   Sulejów   SP5YMU/7   2004-05-29 
2211  CPT04   Sulejów   SP7SZW   2004-05-29 
2212  CPT04   Sulejów   SQ5ABG   2004-05-29 
2213  CPT04   Sulejów   SQ5GLB/7   2004-05-29 
2214  CPT04   Sulejów   SP5JCX   2006-05-13 
2215  CPT04   Sulejów   SP5LMT   2006-05-13 
2216  CPT04   Sulejów   SQ5BG   2006-05-13 
2217  CPT04   Sulejów   SQ5FWR   2006-05-13 
2218  CPT04   Sulejów   SQ5GLB/7   2006-05-13 
2219  CPT04   Sulejów   SQ5LMT   2006-05-13 
2220  CPT04   Sulejów   SQ5NBH   2006-05-13 
2221  CPT04   Sulejów   SP9KVZ/7   2006-10-22 
2222  CPT04   Sulejów   SP9RTZ   2006-10-22 
2223  CPT04   Sulejów   SP2QCS   2007-08-23 
2224  CPT04   Sulejów   SP/ES2TT   2011-06-26 
2225  CPT04   Sulejów   SP9YFF/7   2014-06-10 
2226  CPT04   Sulejów   SP2ALT/7   2014-08-03 
2227  CPT04   Sulejów   SP2LQP/7   2014-08-03 
2228  CPT04   Sulejów   SQ5GLB/7   2015-05-15 
2229  CPT04   Sulejów   SQ9ITA/P   2020-07-09 
2230  CPT04   Sulejów   SP7TEC/7   2020-09-23 
2231  CPT04   Sulejów   SP6TGI/7   2021-08-30 
2232  CPT04   Sulejów   SQ4IOH/P   2022-09-07 
2233  CPT04   Sulejów   SP6ARD   2022-09-08 
2234  CPT04   Sulejów   SP6TRX/P   2022-09-08 
2235  CPT04   Sulejów   SQ5GLB/7   2023-10-05 
2236  CPT04   Sulejów   SP5XTY/P   2023-11-26 
2237  CPT05   Wolbórz I    SP5YMU/7   2002-11-17 
2238  CPT05   Wolbórz I    SQ5GLB/7   2002-11-17 
2239  CPT05   Wolbórz I    SQ5HAU   2002-11-17 
2240  CPT05   Wolbórz I    SP9RTZ   2006-10-22 
2241  CPT05   Wolbórz I    SP2GMH   2009-04-24 
2242  CPT05   Wolbórz I    SP2KMH   2009-04-24 
2243  CPT05   Wolbórz I    SP9KVZ/7   2010-11-14 
2244  CPT05   Wolbórz I    SP9RTZ/7   2010-11-14 
2245  CPT05   Wolbórz I    SP5YMU/7   2013-05-26 
2246  CPT05   Wolbórz I    SP5ZWP/7   2013-05-26 
2247  CPT05   Wolbórz I    SQ5GLB/7   2013-05-26 
2248  CPT05   Wolbórz I    SP2ALT/7   2014-08-02 
2249  CPT05   Wolbórz I    SP2LQP/7   2014-08-02 
2250  CPT05   Wolbórz I    SQ5GLB/7   2017-02-20 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 9 z 113
Valid XHTML and CSS.