Home Wykazy Wykaz aktywności

Lista aktywności zamkowych

Kod zamku/znak:
Wybierz:
 #   Ozn.zamku   Zamek   Znak   Data   Info 
251  BNG05   Żagań I z.Sagan   SQ6NSG/P   2021-05-28 
252  BNG06   Żagań II z.Stary   SP6TRX   2008-06-07 
253  BNG06   Żagań II z.Stary   SP3SPK   2008-07-23 
254  BNG06   Żagań II z.Stary   SP2ALT/3   2012-07-24 
255  BNG06   Żagań II z.Stary   SP2LQP/3   2012-07-24 
256  BNG06   Żagań II z.Stary   SP5ZWP/3   2012-07-24 
257  BNG06   Żagań II z.Stary   SP5YMU/3   2013-03-25 
258  BNG06   Żagań II z.Stary   SP5ZWP/3   2013-03-25 
259  BNG06   Żagań II z.Stary   SQ5GLB/3   2013-03-25 
260  BNG06   Żagań II z.Stary   SP4YLA/3   2018-09-12 
261  BNG06   Żagań II z.Stary   SQ4IOH/3   2018-09-12 
262  BNG06   Żagań II z.Stary   SP10WCA   2019-03-10 
263  BNG06   Żagań II z.Stary   SP6TGI/3   2021-04-17 
264  BNG06   Żagań II z.Stary   SP6ARD   2021-05-28 
265  BNG06   Żagań II z.Stary   SP6GF/P   2021-05-28 
266  BNG06   Żagań II z.Stary   SQ6NSG/P   2021-05-28 
267  BNG07   Dzietrzychowice   SP6TRX   2008-06-08 
268  BNG07   Dzietrzychowice   SP3SPK   2008-09-25 
269  BNG07   Dzietrzychowice   SP2ALT/3   2012-07-24 
270  BNG07   Dzietrzychowice   SP2LQP/3   2012-07-24 
271  BNG07   Dzietrzychowice   SP5ZWP/3   2012-07-24 
272  BNG07   Dzietrzychowice   SP5YMU/3   2013-03-26 
273  BNG07   Dzietrzychowice   SP5ZWP/3   2013-03-26 
274  BNG07   Dzietrzychowice   SQ5GLB/3   2013-03-26 
275  BNG07   Dzietrzychowice   SP6TGI/3   2021-04-17 
276  BNG07   Dzietrzychowice   SP6ARD   2021-05-30 
277  BNG07   Dzietrzychowice   SP6GF/P   2021-05-30 
278  BNG07   Dzietrzychowice   SQ6NSG/P   2021-05-30 
279  BNG08   Chichy   SP6TRX   2008-06-08 
280  BNG08   Chichy   SP2LQP/3   2012-07-24 
281  BNG08   Chichy   SP2ALT/3   2012-07-25 
282  BNG08   Chichy   SP5ZWP/3   2012-07-25 
283  BNG08   Chichy   SP5YMU/3   2013-03-24 
284  BNG08   Chichy   SP5ZWP/3   2013-03-24 
285  BNG08   Chichy   SQ5GLB/3   2013-03-24 
286  BNG08   Chichy   SP6GF/3   2018-08-25 
287  BNG08   Chichy   SQ6NSG/3   2018-08-25 
288  BNG08   Chichy   SP4YLA/3   2018-09-11 
289  BNG08   Chichy   SQ4IOH/3   2018-09-11 
290  BNG08   Chichy   SP10WCA   2019-03-11 
291  BNG08   Chichy   SP6TGI/3   2021-05-08 
292  BNG08   Chichy   SP6ARD   2021-05-28 
293  BNG08   Chichy   SQ5GLB/3   2022-08-24 
294  BNG09   Siecieborzyce   SP6TRX   2009-06-06 
295  BNG09   Siecieborzyce   SP2ALT/3   2012-07-25 
296  BNG09   Siecieborzyce   SP2LQP/3   2012-07-25 
297  BNG09   Siecieborzyce   SP5ZWP/3   2012-07-25 
298  BNG09   Siecieborzyce   SP5YMU/3   2013-03-24 
299  BNG09   Siecieborzyce   SP5ZWP/3   2013-03-24 
300  BNG09   Siecieborzyce   SQ5GLB/3   2013-03-24 
301  BNG09   Siecieborzyce   SP6GF/3   2018-08-25 
302  BNG09   Siecieborzyce   SQ6NSG/3   2018-08-25 
303  BNG09   Siecieborzyce   SP4YLA/3   2018-09-11 
304  BNG09   Siecieborzyce   SQ4IOH/3   2018-09-11 
305  BNG09   Siecieborzyce   SQ9ITA/P   2020-06-20 
306  BNG09   Siecieborzyce   SP6TGI/3   2021-05-08 
307  BNG09   Siecieborzyce   SP6ARD   2021-06-13 
308  BNG10   Chotków   SP2ALT/3   2012-07-26 
309  BNG10   Chotków   SP2LQP/3   2012-07-26 
310  BNG10   Chotków   SP5ZWP/3   2012-07-26 
311  BNG10   Chotków   SP5YMU/3   2013-03-22 
312  BNG10   Chotków   SP5ZWP/3   2013-03-22 
313  BNG10   Chotków   SQ5GLB/3   2013-03-22 
314  BNG10   Chotków   SP6GF/3   2018-08-25 
315  BNG10   Chotków   SQ6NSG/3   2018-08-25 
316  BNG10   Chotków   SQ5GLB/3   2018-09-16 
317  BNG10   Chotków   SP6TRX/3   2020-05-16 
318  BNG10   Chotków   SQ9ITA/P   2020-06-20 
319  BNG10   Chotków   SP6TGI/3   2021-05-08 
320  BNG10   Chotków   SP6ARD   2021-06-13 
321  BNG11   Długie   SP5ZWP/3   2012-05-25 
322  BNG11   Długie   SP2ALT/3   2012-07-25 
323  BNG11   Długie   SP2LQP/3   2012-07-25 
324  BNG11   Długie   SP5YMU/3   2013-03-24 
325  BNG11   Długie   SP5ZWP/3   2013-03-24 
326  BNG11   Długie   SQ5GLB/3   2013-03-24 
327  BNG11   Długie   SP6GF/3   2018-08-25 
328  BNG11   Długie   SQ6NSG/3   2018-08-25 
329  BNG11   Długie   SQ5GLB/3   2018-09-16 
330  BNG11   Długie   SQ9ITA/P   2020-06-21 
331  BNG11   Długie   SP6TGI/3   2021-05-08 
332  BNG11   Długie   SP6ARD   2021-05-30 
333  BNG12   Gorzupia Dolna   SP2ALT/3   2012-07-24 
334  BNG12   Gorzupia Dolna   SP2LQP/3   2012-07-24 
335  BNG12   Gorzupia Dolna   SP5ZWP/3   2012-07-24 
336  BNG12   Gorzupia Dolna   SP5YMU/3   2013-03-26 
337  BNG12   Gorzupia Dolna   SP5ZWP/3   2013-03-26 
338  BNG12   Gorzupia Dolna   SQ5GLB/3   2013-03-26 
339  BNG12   Gorzupia Dolna   SP4YLA/3   2018-09-12 
340  BNG12   Gorzupia Dolna   SQ4IOH/3   2018-09-12 
341  BNG12   Gorzupia Dolna   SP6TGI/3   2021-04-17 
342  BNG12   Gorzupia Dolna   SP6ARD   2021-05-30 
343  BNG12   Gorzupia Dolna   SP6GF/P   2021-05-30 
344  BNG12   Gorzupia Dolna   SQ6NSG/P   2021-05-30 
345  BNG13   Miodnica   SP2ALT/3   2012-07-24 
346  BNG13   Miodnica   SP2LQP/3   2012-07-24 
347  BNG13   Miodnica   SP5ZWP/3   2012-07-24 
348  BNG13   Miodnica   SP5YMU/3   2013-03-26 
349  BNG13   Miodnica   SP5ZWP/3   2013-03-26 
350  BNG13   Miodnica   SQ5GLB/3   2013-03-26 
351  BNG13   Miodnica   SP4YLA/3   2018-09-12 
352  BNG13   Miodnica   SQ4IOH/3   2018-09-12 
353  BNG13   Miodnica   SP6TGI/3   2021-04-17 
354  BNG13   Miodnica   SP6ARD   2021-05-30 
355  BNG13   Miodnica   SP6GF/P   2021-05-30 
356  BNG13   Miodnica   SQ6NSG/P   2021-05-30 
357  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP6TRX/3   2012-07-22 
358  BNG14   Zimna Brzeźnica   SQ6POM   2012-07-22 
359  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP2ALT/3   2012-07-27 
360  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP2LQP/3   2012-07-27 
361  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP5ZWP/3   2012-07-27 
362  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP5YMU/3   2013-03-23 
363  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP5ZWP/3   2013-03-23 
364  BNG14   Zimna Brzeźnica   SQ5GLB/3   2013-03-23 
365  BNG14   Zimna Brzeźnica   SO6MCH   2016-08-28 
366  BNG14   Zimna Brzeźnica   SO6NIG   2016-08-28 
367  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP6GF/3   2016-08-28 
368  BNG14   Zimna Brzeźnica   SQ6NSG   2016-08-28 
369  BNG14   Zimna Brzeźnica   SQ5GLB/3   2018-09-16 
370  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP6TGI/3   2021-05-08 
371  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP6ARD   2022-02-06 
372  BNG14   Zimna Brzeźnica   SP6TRX/P   2023-05-20 
373  BNL01   Borów Polski   SP3PJY   2006-05-19 
374  BNL01   Borów Polski   SP6TRX   2007-06-29 
375  BNL01   Borów Polski   SP3SPK   2008-08-20 
376  BNL01   Borów Polski   SP2QCS   2009-06-08 
377  BNL01   Borów Polski   SP3VVD   2009-06-08 
378  BNL01   Borów Polski   SP2ALT/3   2012-07-25 
379  BNL01   Borów Polski   SP2LQP/3   2012-07-25 
380  BNL01   Borów Polski   SP5ZWP/3   2012-07-25 
381  BNL01   Borów Polski   SP5YMU/3   2013-03-23 
382  BNL01   Borów Polski   SP5ZWP/3   2013-03-23 
383  BNL01   Borów Polski   SQ5GLB/3   2013-04-23 
384  BNL01   Borów Polski   SO6MCH   2016-08-28 
385  BNL01   Borów Polski   SO6NIG   2016-08-28 
386  BNL01   Borów Polski   SP6GF/3   2016-08-28 
387  BNL01   Borów Polski   SQ6NSG/3   2016-08-28 
388  BNL01   Borów Polski   SP3PMA   2018-05-19 
389  BNL01   Borów Polski   SP3QFV   2018-05-19 
390  BNL01   Borów Polski   SP4YLA/3   2018-09-11 
391  BNL01   Borów Polski   SQ4IOH/3   2018-09-11 
392  BNL01   Borów Polski   SQ9ITA/P   2020-06-21 
393  BNL01   Borów Polski   SP6TGI/3   2021-05-08 
394  BNL01   Borów Polski   SP6ARD   2022-02-13 
395  BNL02   Bytom Odrzański   SP6TRX   2007-04-13 
396  BNL02   Bytom Odrzański   SP3SPK   2008-07-29 
397  BNL02   Bytom Odrzański   SP2QCS   2009-06-08 
398  BNL02   Bytom Odrzański   SP3VVD   2009-06-08 
399  BNL02   Bytom Odrzański   SQ5GLB/3   2009-07-01 
400  BNL02   Bytom Odrzański   SP2ALT/3   2012-07-27 
401  BNL02   Bytom Odrzański   SP2LQP/3   2012-07-27 
402  BNL02   Bytom Odrzański   SP5ZWP/3   2012-07-27 
403  BNL02   Bytom Odrzański   SO6MCH   2016-08-28 
404  BNL02   Bytom Odrzański   SO6NIG   2016-08-28 
405  BNL02   Bytom Odrzański   SP6GF   2016-08-28 
406  BNL02   Bytom Odrzański   SP6KGJ/3   2016-08-28 
407  BNL02   Bytom Odrzański   SQ6NSG/3   2016-08-28 
408  BNL02   Bytom Odrzański   SP3PMA   2018-05-19 
409  BNL02   Bytom Odrzański   SP3QFV   2018-05-19 
410  BNL02   Bytom Odrzański   SP4YLA/3   2018-09-13 
411  BNL02   Bytom Odrzański   SQ4IOH/3   2018-09-13 
412  BNL02   Bytom Odrzański   SQ5GLB/3   2018-09-16 
413  BNL02   Bytom Odrzański   SP6TGI/3   2021-06-19 
414  BNL02   Bytom Odrzański   SP6ARD   2022-02-06 
415  BNL03   Kożuchów   SP6TRX   2008-04-19 
416  BNL03   Kożuchów   SP3SPK   2008-07-29 
417  BNL03   Kożuchów   SP2QCS   2009-06-08 
418  BNL03   Kożuchów   SP3VVD   2009-06-08 
419  BNL03   Kożuchów   SP2ALT/3   2012-07-26 
420  BNL03   Kożuchów   SP2LQP/3   2012-07-26 
421  BNL03   Kożuchów   SP5ZWP/3   2012-07-26 
422  BNL03   Kożuchów   SP5YMU/3   2013-03-22 
423  BNL03   Kożuchów   SP5ZWP/3   2013-03-22 
424  BNL03   Kożuchów   SQ5GLB/3   2013-03-22 
425  BNL03   Kożuchów   SP6TGI/3   2017-05-26 
426  BNL03   Kożuchów   SP3PMA   2018-05-19 
427  BNL03   Kożuchów   SP3QFV   2018-05-19 
428  BNL03   Kożuchów   SP4YLA/3   2018-09-13 
429  BNL03   Kożuchów   SQ4IOH/3   2018-09-13 
430  BNL03   Kożuchów   SP6GF/3   2019-08-20 
431  BNL03   Kożuchów   SQ6NSG/3   2019-08-20 
432  BNL03   Kożuchów   SQ9ITA/P   2020-06-21 
433  BNL03   Kożuchów   SP6ARD   2021-06-13 
434  BNL04   Otyń   SP6TRX   2007-09-21 
435  BNL04   Otyń   SP3SPK   2008-08-20 
436  BNL04   Otyń   SP2QCS   2009-06-09 
437  BNL04   Otyń   SP3IY   2009-06-09 
438  BNL04   Otyń   SP2ALT/3   2012-07-27 
439  BNL04   Otyń   SP2LQP/3   2012-07-27 
440  BNL04   Otyń   SP5ZWP/3   2012-07-27 
441  BNL04   Otyń   SP5YMU/3   2013-03-21 
442  BNL04   Otyń   SP5ZWP/3   2013-03-21 
443  BNL04   Otyń   SQ5GLB/3   2013-03-21 
444  BNL04   Otyń   SP3PMA   2017-10-09 
445  BNL04   Otyń   SP3QFV   2017-10-09 
446  BNL04   Otyń   SP4YLA/3   2018-09-10 
447  BNL04   Otyń   SQ4IOH/3   2018-09-10 
448  BNL04   Otyń   SQ5GLB/3   2018-09-16 
449  BNL04   Otyń   SP6GF/3   2019-08-20 
450  BNL04   Otyń   SQ6NSG/3   2019-08-20 
451  BNL04   Otyń   SQ9ITA/P   2020-06-20 
452  BNL04   Otyń   SP6TGI/3   2021-06-19 
453  BNL05   Siedlisko   SP6TRX   2001-02-11 
454  BNL05   Siedlisko   SP3SPK   2008-08-08 
455  BNL05   Siedlisko   SP2QCS   2009-06-09 
456  BNL05   Siedlisko   SP3IY   2009-06-09 
457  BNL05   Siedlisko   SP5YMU/3   2009-07-01 
458  BNL05   Siedlisko   SQ5GLB/3   2009-07-01 
459  BNL05   Siedlisko   SP2ALT/3   2012-07-27 
460  BNL05   Siedlisko   SP2LQP/3   2012-07-27 
461  BNL05   Siedlisko   SP5ZWP/3   2012-07-27 
462  BNL05   Siedlisko   SP6GF/3   2015-01-17 
463  BNL05   Siedlisko   SQ6NSG   2015-01-17 
464  BNL05   Siedlisko   SP3PWL/3   2017-07-05 
465  BNL05   Siedlisko   SP3PMA   2018-05-19 
466  BNL05   Siedlisko   SP3QFV   2018-05-19 
467  BNL05   Siedlisko   SP4YLA/3   2018-09-13 
468  BNL05   Siedlisko   SQ4IOH/3   2018-09-13 
469  BNL05   Siedlisko   SP6TGI/3   2021-06-19 
470  BNL05   Siedlisko   SP6ARD   2021-08-22 
471  BNL05   Siedlisko   SP6GF/P   2021-08-22 
472  BNL05   Siedlisko   SQ5GLB/3   2022-08-21 
473  BNL06   Broniszów   SP6TRX   2006-09-02 
474  BNL06   Broniszów   SP3SPK   2008-07-29 
475  BNL06   Broniszów   SP2QCS   2009-06-08 
476  BNL06   Broniszów   SP3VVD   2009-06-08 
477  BNL06   Broniszów   SP2ALT/3   2012-07-26 
478  BNL06   Broniszów   SP2LQP/3   2012-07-26 
479  BNL06   Broniszów   SP5ZWP/3   2012-07-26 
480  BNL06   Broniszów   SP5YMU/3   2013-03-22 
481  BNL06   Broniszów   SP5ZWP/3   2013-03-22 
482  BNL06   Broniszów   SQ5GLB/3   2013-03-22 
483  BNL06   Broniszów   SP6TGI/3   2017-05-26 
484  BNL06   Broniszów   SP3PMA   2018-05-19 
485  BNL06   Broniszów   SP3QFV   2018-05-19 
486  BNL06   Broniszów   SP6GF/3   2019-08-20 
487  BNL06   Broniszów   SQ6NSG/3   2019-08-20 
488  BNL06   Broniszów   SQ9ITA/P   2020-06-20 
489  BNL06   Broniszów   SP6ARD   2021-06-13 
490  BNL07   Konotop   SP6TRX   2007-07-27 
491  BNL07   Konotop   SP3SPK   2008-07-11 
492  BNL07   Konotop   SP2QCS   2009-04-20 
493  BNL07   Konotop   SQ3JPV   2009-04-20 
494  BNL07   Konotop   SP2ALT/3   2012-07-30 
495  BNL07   Konotop   SP2LQP/3   2012-07-30 
496  BNL07   Konotop   SP5ZWP/3   2012-07-30 
497  BNL07   Konotop   SP5YMU/3   2013-03-21 
498  BNL07   Konotop   SP5ZWP/3   2013-03-21 
499  BNL07   Konotop   SQ3JPV/3   2013-03-21 
500  BNL07   Konotop   SQ3ZR/3   2013-03-21 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>
Strona 2 z 113
Valid XHTML and CSS.